Curriculum Vitae

 
Informatii personale
Nume / Prenume Anca Cristina Grecea
Experienta profesionala
Perioada Ianuarie 2012 – prezent
Functia sau postul ocupat Presedinte Departamentul pentru Politici Europene, Dezvoltare Economica, Viata Sociala si Culturala pentru Romania
Numele si adresa angajatorului Camera Uniunii Expertilor Europeni
Tipul activitatii sau sectorul de activitate Sector Public
Perioada Martie 2010 – Mai 2011
Functia sau postul ocupat Director General Interimar
Numele si adresa angajatorului AMPOSDRU – Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Tipul activitatii sau sectorul de activitate Sectori Public
Perioada Mai 2009 – Martie 2010
Functia sau postul ocupat Director Coordonator
Numele si adresa angajatorului OIR POSDRU Bucuresti-Ilfov – Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Tipul activitatii sau sectorul de activitate Sector Public
Perioada Martie 2009 – Mai 2009
Functia sau postul ocupat Expert Parlamentar in cadrul Departamentului Legislativ
Numele si adresa angajatorului Comisia Juridica, de Numiri, Disciplina, Imunitati si Validari
Senatul Romaniei, str. Calea 13 Septembrie 1-3, sector 5
Tipul activitatii sau sectorul de activitate Sector Public
Perioada Iulie 2007 – Februarie 2009
Functia sau postul ocupat Expert Parlamentar la Directia Secretariat General – Serviciul Protocol
Numele si adresa angajatorului Senatul Romaniei, str. Calea 13 Septembrie 1-3, sector 5
Tipul activitatii sau sectorul de activitate
Perioada Iulie 2006 – Iulie 2007
Functia sau postul ocupat Expert Parlamentar la Cabinetul Vicepresedintelui Senatului
Numele si adresa angajatorului Senatul Romaniei, str. Calea 13 Septembrie 1-3, sector 5
Tipul activitatii sau sectorul de activitate Sector Public
Educatie si formare
Perioada Februarie 2012
Calificarea / diploma obtinuta Expert accesare Fonduri Structurale si de Coeziune Europene
Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite Expert accesare Fonduri Structurale si de Coeziune Europene
Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorul de formare MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
Perioada 2010 – Prezent
Calificarea / diploma obtinuta Studii postuniversitare – Doctorand
Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite Stiinte Militare si Informatii
Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorul de formare Academia Nationala de Informatii “Mihai Viteazul”
Perioada Iulie 2010 – Noiembrie 2010
Calificarea / diploma obtinuta
Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite Programul de Formare Specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici
Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorul de formare Agentia Nationala a Functionarilor Publici
Perioada 2007 – 2010
Calificarea / diploma obtinuta Studii postuniversitare – Doctorand
Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite Stiinte militare si informatii
Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorul de formare Universitatea Nationala de Aparare “Carol I”
Perioada Septembrie 2009 – Decembrie 2009
Calificarea / diploma obtinuta Expert in Managementul Strategic al Afacerilor Interne
Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite Colegiul National de Afaceri Interne
Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorul de formare Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza”
Perioada Martie 2009 – Septembrie 2009
Calificarea / diploma obtinuta Program de specializare in domeniul relatiilor internationale – Studii postuniversitare
Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite Relatii Internationale
Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorul de formare Institutul Diplomatic Roman
Perioada 2008 – 2010
Calificarea / diploma obtinuta Master
Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite Departamentul de Relatii Internationale si Integrare Europeana
Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorul de formare Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative
Perioada 2007 – 2008
Calificarea / diploma obtinuta Master
Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite Stiinte militare si informatii. Specializarea – Securitate si aparare nationala
Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorul de formare Universitatea Nationala de Aparare “Carol I”
Perioada 2007 – 2008
Calificarea / diploma obtinuta Studii postuniversitare
Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite Departamentul pentru pregatirea personalului didactic
Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorul de formare Universitatea Bucuresti / Facultatea de Psihologie si Stiinte Educationale
Perioada 2004 – 2008
Calificarea / diploma obtinuta Licenta in Drept
Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite Facultatea de Drept
Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorul de formare Universitatea Romano-Americana
Perioada 2007
Calificarea / diploma obtinuta Expert in Securitate si Aparare Nationala
Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite Colegiul National de Aparare, seria a XVIII-a
Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorul de formare Universitatea Nationala de Aparare “Carol I”
Perioada 2004 – 2006
Calificarea / diploma obtinuta Master
Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite Managementul Resurselor Umane
Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorul de formare Universitatea Politehnica Bucuresti
Perioada 1997 – 2002
Calificarea / diploma obtinuta Inginerie economica
Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite Facultatea “Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice”
Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorul de formare Universitatea Politehnica Bucuresti
Aptitudini si competente personale
Limba materna Romana
Limbi straine cunoscute
Autoevaluare
Intelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la confersatie Discurs oral Exprimare scrisa
C1 C1 C1 C1 C1
C1 C1 C2 C2 C2
B1 B1 B2 B2 B2
Competente si abilitati sociale Sociala, responsabila
Competente si aptitudini organizatorice Bune aptitudini organizatorice, abilitati in planificare, aplicarea si respectarea regulilor
Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului Programator-Analist Informatica (MS-DOS, C++, Pascal, NC, Visual C, Microsoft Office)
Permis de conducere Categoria B
Informatii suplimentare
Anexe
– Februarie 2009 – Geneva, DCAF – Stagiu pentru doctorat in domeniul Stiinte militare si informatii
– Octombrie 2008 – The Robert Schuman Foundation (Paris) and the Robert Schuman Institute (Budapest) – Realisation of the Lisbon Treaty – Steps under the French Presidency, Paris
– Septembrie 2008 – Debating and Negotiation Training for young politicians – Budapesta
– Aprilie 2008 – National Democratic Institute, Washington – National Security
– Aprilie 2008 – Strategii XXI – Securitate si aparare in Uniunea Europeana, Universitatea Nationala de Aparare Carol I, sesiune internationala de comunicari
– Martie 2008 – Bruxelles, European Institution – Robert Schuman Institute
– Noiembrie 2007 – Comunicare interpersonala, INA – Ministerul Administratiei si Internelor
– Iunie 2007 – Washington, Universitatea Nationala de Aparare, colocviu pe teme de securitate
– Martie 2007 – Bruxelles, National Democratic Institute – Grupul PPE – Identitatea politica a partidelor de centru-dreapta
– Decembrie 2006 – Bruxelles, Viitorul europei de la reflectie la actiune – a doua editie, actiune organizata de Parlamentul European
– Decembrie 2006 – Coordonarea Nationala a Politicilor UE dupa aderare – Provocari pentru Romania, INA – Ministerul Administratiei si Internelor
– Octombrie 2006 – Budapesta, Managing Political Campaigns – Robert Schuman Institute
– Septembrie 2006 – Budapesta, Political Management Campaign – Robert Schuman Institute
– Octombrie 2006 – Bucuresti, Accesarea fondurilor europene, Ministerul Muncii
– Mai 2006 – Facultatea de Drept, Premiul I – Parteneriatul Public Privat
– Mai 2005 – Facultatea de drept, Premiul II – Raportul Juridic Civil